Στ' Τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αντιστοίχιση Αναθεωρημένων Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας Ελληνικών με το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού των σχολικών εγχειριδίων 17/09/2019
Πλαίσια Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλιών με βάση Δείκτες
Ενότητα 7: Η ζωή έξω από την πόλη 20/02/2017
Ενότητα 9: Συσκευές (1) 20/02/2017
Ενότητα 9: Συσκευές (2) 20/02/2017
Ενότητα 9: Συσκευές (3) 20/02/2017
Ενότητα 10: Ατυχήματα (1) 20/02/2017
Ενότητα 10: Ατυχήματα (2) 20/02/2017
Ενότητα 11: Συγγενικές Σχέσεις 20/02/2017
Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα (1) 20/02/2017
Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα (2) 20/02/2017
Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα (3) 20/02/2017
Ενότητα 16: Μουσεία (1) 20/02/2017
Ενότητα 16: Μουσεία (2) 20/02/2017
Ενότητα 17: Πόλεμος- Ειρήνη (1) 19/12/2016
Ενότητα 17: Πόλεμος-Ειρήνη (2) 20/02/2017
Ενότητα: Ποδόσφαιρο 20/02/2017
Αντιστοίχιση Δεικτών με Διδακτικό Υλικό
Ενότητα 4: Διατροφή 13/12/2016