Άρθρα-Έρευνες-Μελέτες

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
H διδασκαλία της γλώσσας (της γραμματικής, του γραπτού λόγου)
Η Παρατήρηση Οπτικογραφημένης Διδασκαλίας, ως «Πρό(σ)κληση» και ως «Σύνθεση»: Δεδομένα από το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη γλωσσική διδασκαλία (2013-2014) 07/03/2014
Γραμματική και παιδεία 08/10/2014
Ζητήματα διδασκαλίας του γραπτού λόγου στο δημοτικό. Ομαδοποίηση και σειρά διδασκαλίας των κειμένων 07/03/2014
Η γλώσσα και η αναμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας 09/12/2011
Aπό τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό 09/12/2011
Δέκα μύθοι για την επικοινωνιακή προσέγγιση 09/12/2011
Από την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα): Η περίπτωση της Κύπρου 22/03/2013
 
Η επεξεργασία του λόγου που παράγουν οι μαθητές/τριες 09/12/2011
Γραμματισμός, διδασκαλία του γραπτού λόγου και "ο κόσμος της Μπάρμπη": Δεδομένα από δύο κείμενα παιδιών της Στ΄ Δημοτικού 22/03/2013
Δόμηση κειμένων και κριτικός γραμματισμός στο Δημοτικό: Ο ρόλος του περικειμένου και της γραμματικής 22/03/2013
Γραμματισμός: "κριτικός (δεν) είναι και (δε) φαίνεται" - Ενδείξεις από αναστοχαστικές συζητήσεις με εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης" 22/03/2013
 
Η συστημική λειτουργική γραμματική του Halliday 09/12/2011
Η γλωσσική αγωγή στη Β/βάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας: Μια συστημική λειτουργική οπτική 09/12/2011
Η γραμματική στη σχολική εκπαίδευση 09/12/2011
Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας 09/12/2011
Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας 09/12/2011
Η κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας της γραμματικής στο σχολείο 22/03/2013
Διαφοροποίηση Διδασκαλίας
Διαφοροποίηση Διδασκαλίας/μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας 07/03/2014
Η διαφοροποίηση διδασκαλίας – μάθησης ως θεωρία και πράξη 07/03/2014
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Η κοινωνική, η ακαδημαϊκή και η διδακτική πτυχή 07/03/2014
Πολυτροπικότητα
Η "ανάγνωση" και η "παραγωγή" πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον 09/12/2011
Γλωσσική Ποικιλότητα
Γλωσσική ποικιλία και κριτικός γραμματισμός: Συσχετισμοί και παιδαγωγικές προεκτάσεις 09/12/2011
Η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στο γλωσσικό μάθημα 09/12/2011
Η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας: Στοιχεία από την Κύπρο 09/12/2011
Πώς πάμε στο "και" περνώντας από τον δρόμο του "τζαι" ή αλλιώς Διδιαλεκτική εκπαίδευση και μεταγλωσσική ενημερότητα στην Α΄ Δημοτικού 22/03/2013
Διαλεκτική παρείσφρηση στον προφορικό και γραπτό λόγο μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο Πυργί Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας: Προς μια τυπολογία της γλωσσικής συμπεριφοράς των διαλεκτόφωνων μαθητών 22/03/2013
Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και το γλωσσικό μάθημα στο διδιαλεκτικό περιβάλλον της ελληνόφωνης Κύπρου 28/03/2013