Διδακτικό Υλικό

Α' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ομαλή Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό- Ενδεικτικές Προτάσεις για τον/την εκπαιδευτικό 26/08/2021
Γλώσσα - Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Α' Δημοτικού - Πρώτο τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Α' Δημοτικού - Πρώτο τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 13/06/2017
Γλώσσα - Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Α' Δημοτικού - Δεύτερο τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες - Α' Δημοτικού - Δεύτερο τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017

Β' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κείμενα - Δραστηριότητες Β' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2021) 26/08/2021
Κείμενα - Δραστηριότητες Β' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2020) 28/08/2020
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Β' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Β' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Β' Δημοτικού - B' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Β' Δημοτικού - B' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Β' Δημοτικού - Γ' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017

Γ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κείμενα - Δραστηριότητες Γ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2021) 26/08/2021
Κείμενα - Δραστηριότητες Γ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2020) 28/08/2020
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Γ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Γ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Γ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Γ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Γ' Δημοτικού - Γ' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017

Δ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κείμενα - Δραστηριότητες Δ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2021) 26/08/2021
Κείμενα - Δραστηριότητες Δ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2020) 28/08/2020
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Δ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Δ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Δ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Δ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Δ' Δημοτικού - Γ' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017

Ε' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κείμενα - Δραστηριότητες Ε' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2021) 26/08/2021
Κείμενα - Δραστηριότητες Ε' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2020) 28/08/2020
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Ε' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Ε' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Ε' Δημοτικού - B' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Ε' Δημοτικού - B' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Ε' Δημοτικού - Γ' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017

Στ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κείμενα - Δραστηριότητες Στ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2021) 26/08/2021
Κείμενα - Δραστηριότητες Στ' Δημοτικού (Σεπτέμβριος 2020) 28/08/2020
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Στ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Στ' Δημοτικού - Α' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Στ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Στ' Δημοτικού - B' Τεύχος - Τετράδιο Εργασιών 18/05/2017
Γλώσσα - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας - Στ' Δημοτικού - Γ' Τεύχος - Βιβλίο Μαθητή 18/05/2017

Λεξικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού 14/06/2017
Λεξικό Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού 14/06/2017

Ανθολόγια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων - Α' και Β' Δημοτικού 18/05/2017
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων - Γ' και Δ' Δημοτικού 18/05/2017
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων - Ε' και Στ' Δημοτικού 18/05/2017
Κυπριακό Ανθολόγιο για την Α' και Β΄Δημοτικού 18/05/2017
Κυπριακό Ανθολόγιο για τη Γ' και Δ' Δημοτικού 13/06/2017
Κυπριακό Ανθολόγιο για την Ε' και Στ' Δημοτικού 13/06/2017

Γραμματική

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Γραμματική Ε' και Στ' Δημοτικού 18/05/2017