• Οικοσελίδα
  • 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές»

4o Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία

4o Διεθνές (Διαδικτυακό) Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση» 12-13 Μαΐου 2021

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει το 4ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία», με θέμα: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12-13 Μαΐου 2021.

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Μετατοπίσεις στην Ψηφιακή Μάθηση εστιάζει στον μετασχηματισμό της μάθησης, πράξης και επικοινωνίας, που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και εντατικοποιήθηκε κατά τους τελευταίους μήνες, λόγω και της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η πανδημία επέτεινε την αξιοποίηση νέων μορφών, πρακτικών και χώρων γραμματισμών, αλλά και την υβριδοποίηση παραδοσιακών και νέων γραμματισμών. Την ίδια στιγμή, η ευρεία μετάβαση σε ψηφιακές πρακτικές μάθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη κριτικής εμπλοκής με κείμενα και πληροφορίες, ενώ άφησε να αναδυθούν ευρύτερες προκλήσεις που συγχρονικά και ιστορικά διέπουν την εκπαίδευση και την κοινωνία. Το Συνέδριο έχει στόχο να αναπτύξει μια δυναμική πλατφόρμα για τη συζήτηση περιορισμών και προοπτικών στην (ανα)κατασκευή των γραμματισμών, της ύπαρξης και μάθησης στη σύγχρονη κοινωνία.

Το Συνέδριο έχει τη μορφή θεματικού συνεδρίου με προσκεκλημένες ομιλίες μόνο, από ερευνητές/ερευνήτριες και ακαδημαϊκούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με έργο σχετικό με την εστίαση ή και τον γενικότερο σκοπό του Συνεδρίου. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία.

H συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες, στον ιστοχώρο του συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/4thLiteracyConCyprus