• Οικοσελίδα
 • 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές»

3o Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία

3o Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί» 11-12 Οκτωβρίου 2019 Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία, Κύπρος

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία», με θέμα: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 11-12 Οκτωβρίου 2019 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/ διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές/ερευνήτριες, εκπροσώπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων φορέων και οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον ή και δραστηριοποίηση στη γλωσσική διδασκαλία, τον γραμματισμό και την εκπαίδευση στον γραμματισμό εντός και εκτός σχολείου.

Βασικοί/ές ομιλητές/ομιλήτριες σε κεντρικές εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι οι (με αλφαβητική σειρά):
 • Professor Mike Baynham (University of Leeds)
 • Professor Bill Cope (University of Illinois)
 • Professor Alexandra Georgakopoulou (King’s College London)
 • Professor Mary Kalantzis (University of Illinois)
Ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοινώσεις, συμπόσια και εργαστήρια στη βάση των πιο κάτω θεματικών:
 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές
 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αναδυόμενος Γραμματισμός και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση
 • Ακαδημαϊκοί Γραμματισμοί
 • Γραμματισμός και Λογοτεχνία
 • Γλώσσα, Γραμματισμός και Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών
 • Πολυγραμματισμοί, Πολυτροπικότητα και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Πολλαπλοί Γραμματισμοί, Εναλλακτικοί Γραμματισμοί, Κοινωνικές Πρακτικές και Άτυπη Εκπαίδευση
 • Γραμματισμός και Ταυτίσεις, Υποκειμενικότητες, Επιτελέσεις, Θέσεις
 • Διγλωσσία, Πολυγλωσσία, Διαγλωσσικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Σύνορα, Μετανάστευση, Προσφυγικό Zήτημα και Γραμματισμοί
H συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι δωρεάν. Πληροφορίες για εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση του συνεδρίου θα ανακοινωθούν αργότερα, στον ιστοχώρο του συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ανακοίνωση Συνεδρίου 14/05/2019
Αφίσα 14/05/2019
Ανακοίνωση και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: 3o Διεθνές Συνέδριο:
«Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί»
14/05/2019
Announcement and call for applications: 3rd International Conference
«Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions»
14/05/2019